Śledź nas na:System bankowy

Rozwój systemu bankowego zależy od rozwoju gospodarczego kraju, instytucji finansowych, przyjętych rozwiązań prawnych oraz tradycji przeprowadzania i rozliczania transakcji handlowych.
System bankowy składa się z 3 podstawowych elementów:
  • instytucji bankowych (bank centralny, banki spółdzielcze, banki komercyjne),

  • wzajemnych powiązań między nimi a otoczeniem,

  • infrastruktury prawnej regulującej działalność tych instytucji .


System bankowy pełni następujące elementarne funkcje:

  • emisyjną i regulacyjną - pełni bank centralny przez emisję i regulację podaży pieniądza,

  • depozytowo-kredytową - ujawnia się w bankach komercyjnych przez mechanizm tworzenia depozytów i transformacji ich w pożyczki i kredyty,

  • rozliczeniową - bank na zlecenie klientów dokonuje rozliczeń pieniężnych (obciąża jedno konto i uznaje drugie),

  • alokacyjną - umożliwia przepływ środków finansowych z mniej do bardziej efektywnych dziedzin gospodarki i podmiotów gospodarczych,

  • finansowo-doradczą - bank przez służby doradcze zabezpiecza interesy swoich klientów,

  • stymulacyjną - bank jako dawca kapitału wpływa na rozwój przedsiębiorczości lokalnej.Zobacz także