Śledź nas na:Rodzaje rachunków bankowych

Rodzaje rachunków bankowych:
- rachunki bieżące,
- rachunki pomocnicze,
- rachunki lokat terminowych,
- rachunki oszczędnościowe - wkłady oszczędnościowe.

Rachunki bieżące są prowadzone dla podmiotów gospodarczych, które mają obowiązek otwarcia konta w banku. Muszą one mieć rachunek bieżący do przeprowadzania za jego pośrednictwem rozliczeń bezgotówkowych.

Rachunek pomocniczy pełni funkcję „drugiego" rachunku bieżącego firmy, który służy do przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem innych banków.

Rachunki lokat terminowych służą do przechowywania środków pieniężnych posiadaczy rachunków (osób fizycznych i prawnych) przez okres wynikający z umowy zawartej z bankiem. Konsekwencją podjęcia środków przed terminem określonym w umowie jest zazwyczaj obniżenie wysokości oprocentowania dla posiadacza. Banki wprowadzają wiele odmian tego rodzaju rachunku, dostosowując go do potrzeb określonego segmentu klientów.

Rachunki oszczędnościowe są prowadzone dla osób fizycznych i nie mogą być wykorzystywane przez ich posiadaczy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.Zobacz także